Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-06-2009 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31700-V-97".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum brief 2009-05-06
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 31700-V
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-31700-V-97
Ondernummer 97
Onderwerp Internationaal | Ontwikkelingssamenwerking
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Pskey KST130816
Publicatiedatum 2009-06-03
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vaststelling begroting Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009; Brief van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking
Vergaderjaar 2008-2009