Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-10-2008 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31700-IV-3".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum brief 2008-09-30
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 31700-IV
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2009
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-31700-IV-3
Ondernummer 3
Onderwerp Bestuur | De Nederlandse Antillen en Aruba
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
PS key KST122988
Publicatiedatum 2008-10-10
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Vaststelling begroting Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2009; Brief van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Vergaderjaar 2008-2009