Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-12-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31535-12".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-962435
Bijlage blg-962436
Bijlage blg-962437
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2020-12-18
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp 2021-2024
Dossiernummer 31535
Dossiertitel Architectuur en Ruimtelijke Ordening
Identifier kst-31535-12
Indiener K.H. Ollongren
Indiener I.K. van Engelshoven
Ondernummer 12
Onderwerp Cultuur en recreatie | Kunst
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2020-12-29
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Architectuur en Ruimtelijke Ordening; Brief regering; Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp 2021-2024
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2020-2021