Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-03-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31532-246".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2020-03-12
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van de leden Sneller en De Groot over inzicht in de mate waarin supermarkten en andere ketenpartners bijdragen aan een duurzaam voedselsysteem
Dossiernummer 31532
Dossiertitel Voedingsbeleid
Identifier kst-31532-246
Indiener J.C. Sneller
Indiener T.C. de Groot
Ondernummer 246
Onderwerp Zorg en gezondheid | Voeding
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2020-03-13
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Voedingsbeleid; Motie; Motie van de leden Sneller en De Groot over inzicht in de mate waarin supermarkten en andere ketenpartners bijdragen aan een duurzaam voedselsysteem
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2019-2020