Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-03-2017 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31532-180".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-801839
Bijlage blg-801840
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2017-02-23
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Slotverklaring Nationale Voedseltop op 26 januari 2017
Dossiernummer 31532
Dossiertitel Voedingsbeleid
Identifier kst-31532-180
Indiener M.H.P. van Dam
Indiener E.I. Schippers
Ondernummer 180
Onderwerp Zorg en gezondheid | Voeding
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2017-03-13
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Voedingsbeleid; Brief regering; Slotverklaring Nationale Voedseltop op 26 januari 2017
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2016-2017