Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-03-2016 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31497-206".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2016-03-30
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 10 februari 2016, over Passend onderwijs
Dossiernummer 31497
Dossiertitel Passend onderwijs
Identifier kst-31497-206
Indiener S. Dekker
Ondernummer 206
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Basisonderwijs
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Overige vormen van onderwijs
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Voortgezet onderwijs
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2016-03-31
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Passend onderwijs; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 10 februari 2016, over Passend onderwijs
Type kamerstuk Verslag
Vergaderjaar 2015-2016