Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-06-2009 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31490-23".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum brief 2009-06-09
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 31490
Dossiertitel Vernieuwing van de rijksdienst
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-31490-23
Ondernummer 23
Onderwerp Bestuur | Rijksoverheid
Organisatietype staten generaal
PS key KST131846
Publicatiedatum 2009-06-18
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Vernieuwing van de Rijksdienst; Brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Vergaderjaar 2008-2009