Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-11-2018 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31477-27".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-863200
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Informatie DNB over het toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
Dossiernummer 31477
Dossiertitel Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering
Identifier kst-31477-27
Indiener W.B. Hoekstra
Ondernummer 27
Onderwerp Economie | Overige economische sectoren
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Criminaliteit
Onderwerp Recht | Strafrecht
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2018-11-21
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Brief
Taal nl
Titel Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering; Brief regering; Informatie DNB over het toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
Uitgiftedatum 2018-09-25
Vergaderjaar 2018-2019