Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-07-2008 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31474-A-8".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ontvangst 2008-07-03
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 31474-A
Dossiertitel Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-31474-A-8
Indiener CRAMER
Ondernummer 8
Onderwerp Verkeer | Organisatie en beleid
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Pskey KST120680
Publicatiedatum 2008-07-09
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging begroting Infrastructuurfonds voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met Voorjaarsnota); Amendement van het lid Cramer ter vervanging van Dat gedrukt onder nr. 5
Vergaderjaar 2007-2008