Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-09-2008 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31461-4".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum brief 2008-09-10
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 31461
Dossiertitel Voorstel van wet van het lid Gerkens houdende wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet handhaving consumentenbescherming in verband met de invoering van voorschriften betreffende de doorverkoop van toegangskaarten voor een tevoren georganiseerde publieke gebeurtenis op het terrein van sport of cultuur (doorverkoop toegangskaarten)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-31461-4
Ondernummer 4
Onderwerp Cultuur en recreatie | Sport
Onderwerp Economie | Organisatie en beleid
Onderwerp Cultuur en recreatie | Cultuur
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Criminaliteit
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Organisatietype staten generaal
Pskey KST121948
Publicatiedatum 2008-09-15
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging Boek 7 BW en Wet handhaving consumentenbescherming i.v.m. doorverkoop toegangskaarten; Brief van het lid Gerkens
Vergaderjaar 2007-2008