31 461
Voorstel van wet van het lid Gerkens houdende wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet handhaving consumentenbescherming in verband met de invoering van voorschriften betreffende de doorverkoop van toegangskaarten voor een tevoren georganiseerde publieke gebeurtenis op het terrein van sport of cultuur (doorverkoop toegangskaarten)

nr. 4
BRIEF VAN HET LID GERKENS

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

’s-Gravenhage, 10 september 2008

Hierbij deel ik u mede dat mevrouw Van Vroonhoven-Kok in het vervolg het initiatiefvoorstel mede zal verdedigen.

Gerkens

Naar boven