Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-05-2008 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31446-2".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 31446
Dossiertitel Wijziging van de Wet op de huurtoeslag (uitvoeringstechnische wijzigingen)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-31446-2
Ondernummer 2
Onderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
PS key KST118279
Publicatiedatum 2008-05-16
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van de Wet op de huurtoeslag (uitvoeringstechnische wijzigingen); Voorstel van Wet
Vergaderjaar 2007-2008