Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-04-2011 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31412-A".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2011-04-19
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Gewijzigd voorstel van wet
Dossiernummer 31412
Dossiertitel Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de Nota frequentiebeleid 2005
Identifier kst-31412-A
Ondernummer A
Onderwerp Economie | ICT
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2011-04-28
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de Nota frequentiebeleid 2005; Gewijzigd voorstel van wet
Type kamerstuk Voorstel van wet
Vergaderjaar 2010-2011