Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-09-2023 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31409-420".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Verkeer | Water
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-09-28
Documenttitel Motie van het lid Alkaya over inzetten op mogelijkheden voor groepsontheffing voor technische voorschriften voor oudere binnenvaartschepen
Dossiernummer 31409
Dossiertitel Zee- en binnenvaart
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-31409-420
Indiener M.Ö. Alkaya
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 420
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-09-29
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Zee- en binnenvaart; Motie; Motie van het lid Alkaya over inzetten op mogelijkheden voor groepsontheffing voor technische voorschriften voor oudere binnenvaartschepen
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2023-2024