Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-12-2009 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31389-72".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 31389
Dossiertitel Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-31389-72
Indiener Velzen K. van
Ondernummer 72
Onderwerp Natuur en milieu | Natuur- en landschapsbeheer
Onderwerp Landbouw | Dieren
Organisatietype staten generaal
PS key KST137711
Publicatiedatum 2009-12-01
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Amendement
Taal nl
Titel Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren); Gewijzigd amendement om te voorzien in een verbod op lichamelijke ingrepen bij dieren indien er alternatieven zijn
Uitgiftedatum 2009-11-27
Vergaderjaar 2009-2010