31 389
Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

nr. 72
GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELZENTER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 28

Ontvangen 27 november 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 2.8, tweede lid, komt onderdeel b te luiden:

b. bij of krachtens algemene maatregel van bestuur aangewezen lichamelijke ingrepen, waarbij waar mogelijk alternatieven worden aangegeven;.

Toelichting

Dit amendement voorziet in een verbod op lichamelijke ingrepen bij dieren indien er alternatieven zijn. Het voorgestelde artikel 2.8 geeft mogelijkheden om beleidsvoorstellen gericht op het al dan niet op termijn verbieden van ingrepen te realiseren. Indiener wil dat voor handen zijnde alternatieven op het terrein van de fokkerij, management, voermaatregelen, verrijking van de bestaande huisvestingssystemen en nieuwe stalontwerpen het verrichten van ingrepen verbiedt. Als voorbeeld noemt de indiener het snavelkappen bij pluimvee en het branden van sporen en het knippen van de achterste tenen bij hanen. Deze ingrepen worden uitgevoerd om zaken als verenpikken, kannibalisme en ernstige beschadiging en verwonding te voorkomen, terwijl de problemen ook opgelost kunnen worden door andere managementsmaatregelen.

Van Velzen

Naar boven