Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-10-2009 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31389-51".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 31389
Dossiertitel Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-31389-51
Indiener Graus D.J.G.
Indiener Dibi T.
Indiener Snijder-Hazelhoff J.F.
Ondernummer 51
Organisatietype staten generaal
PS key KST135389
Publicatiedatum 2009-10-13
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Motie
Taal nl
Titel Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren); Motie over opheffen verbod om huisdieren in eigen tuin begraven
Uitgiftedatum 2009-10-07
Vergaderjaar 2009-2010