31 389
Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

nr. 51
MOTIE VAN HET LID SNIJDER-HAZELHOFF C.S.

Voorgesteld 7 oktober 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de EU-regelgeving het niet verbiedt dat huisdieren in de eigen tuin worden begraven;

constaterende, dat de regering in haar antwoorden aangeeft dat het is toegestaan om dode gezelschapsdieren in de tuin te begraven;

constaterende, dat de GWWD echter de gemeenten de mogelijkheid geeft, het begraven van huisdieren in eigen tuin te verbieden;

overwegende, dat veel mensen hun huisdier c.q. hun dierenvriend dichtbij in eigen tuin willen begraven;

overwegende, dat veel burgers nu – stiekem – aan deze gevoelens toegeven en dus toch hun huisdier in de tuin begraven;

verzoekt de regering de mogelijkheid voor gemeenten, om het begraven van huisdieren in eigen tuin te verbieden, uit de GWWD te halen en daarmee tegemoet te komen aan de wens van veel huisdierhouders,

en gaat over tot de orde van de dag.

Snijder-Hazelhoff

Dibi

Graus

Naar boven