Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-08-2010 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31371-348".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2010-08-12
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Dossiernummer 31371
Dossiertitel Kredietcrisis
Identifier kst-31371-348
Indiener M.J.A. van der Hoeven
Ondernummer 348
Onderwerp Economie | Organisatie en beleid
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2010-08-16
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Kredietcrisis; Brief regering; Tweede kwartaalrapportage 2010 inzake de benutting van de EZ financieringsinstrumenten
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2009-2010