Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-01-2012 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31354-41".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-147234
Bijlage blg-147235
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Aanbieding afschrift van het ontwerp van het Besluit Markt en Overheid
Dossiernummer 31354
Dossiertitel Wijziging van de Mededingingswet ter invoering van regels inzake ondernemingen die deel uitmaken van een publiekrechtelijke rechtspersoon of die hiermee zijn verbonden (aanpassing Mededingingswet ter invoering van gedragsregels voor de overheid)
Identifier kst-31354-41
Indiener M.J.M. Verhagen
Ondernummer 41
Onderwerp Economie | Markttoezicht
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2012-01-02
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Brief
Taal nl
Titel Wijziging van de Mededingingswet ter invoering van regels inzake ondernemingen die deel uitmaken van een publiekrechtelijke rechtspersoon of die hiermee zijn verbonden (aanpassing Mededingingswet ter invoering van gedragsregels voor de overheid); Brief regering; Aanbieding afschrift van het ontwerp van het Besluit Markt en Overheid
Uitgiftedatum 2011-12-19
Vergaderjaar 2011-2012