Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-03-2009 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31354-21".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ontvangst 2009-03-17
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 31354
Dossiertitel Wijziging van de Mededingingswet ter invoering van regels inzake ondernemingen die deel uitmaken van een publiekrechtelijke rechtspersoon of die hiermee zijn verbonden (aanpassing Mededingingswet ter invoering van gedragsregels voor de overheid)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-31354-21
Indiener VOS
Indiener TEN HOOPEN
Ondernummer 21
Onderwerp Economie | Markttoezicht
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
PS key KST128872
Publicatiedatum 2009-03-19
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging Mededingingswet (aanpassing ter invoering van gedragsregels voor de overheid); Amendement van de leden Vos en Ten Hoopen
Vergaderjaar 2008-2009