31 354
Wijziging van de Mededingingswet ter invoering van regels inzake ondernemingen die deel uitmaken van een publiekrechtelijke rechtspersoon of die hiermee zijn verbonden (aanpassing Mededingingswet ter invoering van gedragsregels voor de overheid)

nr. 21
AMENDEMENT VAN DE LEDEN VOS EN TEN HOOPEN

Ontvangen 17 maart 2009

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel IV, tweede punt, wordt de zinsnede «tenzij voor dat tijdstip» vervangen door: tenzij voorafgaand aan het voorgenomen tijdstip van het vervallen van deze wet.

Toelichting

Dit amendement beoogt te verduidelijken welk tijdstip bedoeld wordt met «dat tijdstip» in de laatste bijzin van artikel IV lid 2. Het gaat daarbij, in tegenstelling tot de drie andere keren dat van «tijdstip» gesproken wordt in deze bepaling, om het voorgenomen tijdstip van het vervallen van deze wet, vijf jaar na de inwerkingtreding van deze wet.

Vos

Ten Hoopen

Naar boven