Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-07-2008 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31335-11".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2008-07-02
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 31335
Dossiertitel EU-trendrapport 2008
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-31335-11
Indiener LUIJBEN
Ondernummer 11
Onderwerp Internationaal | Europese zaken
Organisatietype staten generaal
Pskey KST120498
Publicatiedatum 2008-07-04
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel EU-trendrapport 2008; Motie van het lid Luijben
Vergaderjaar 2007-2008