Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-06-2022 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31322-449".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Onderwijs en wetenschap | Organisatie en beleid
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2022-06-14
Documenttitel Motie van het lid Kwint over kinderopvangorganisaties verplichten tot terugbetaling bij niet-geleverde kinderopvang
Dossiernummer 31322
Dossiertitel Kinderopvang
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-31322-449
Indiener J.P. Kwint
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 449
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2022-06-15
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Kinderopvang; Motie; Motie van het lid Kwint over kinderopvangorganisaties verplichten tot terugbetaling bij niet-geleverde kinderopvang
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2021-2022