Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-10-2008 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31322-38".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum brief 2008-10-03
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 31322
Dossiertitel Kinderopvang
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-31322-38
Ondernummer 38
Onderwerp Werk | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
PS key KST123037
Publicatiedatum 2008-10-15
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Kinderopvang; Brief van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Vergaderjaar 2008-2009