Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-04-2017 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31322-330".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-803830
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2017-03-27
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Advies Taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang
Dossiernummer 31322
Dossiertitel Kinderopvang
Identifier kst-31322-330
Indiener L.F. Asscher
Indiener S. Dekker
Ondernummer 330
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2017-04-04
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Kinderopvang; Brief regering; Advies Taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2016-2017