31 322 Kinderopvang

Nr. 330 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID EN STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 maart 2017

Uw Kamer is in de brief over voorschoolse voorzieningen en de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang geïnformeerd over de inrichting van de «taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang» (Kamerstuk 31 322, nr. 308). Deze taskforce heeft de opdracht gekregen om voorstellen uit te werken voor de vergemakkelijking van de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang zodat er meerwaarde ontstaat voor de ontwikkeling van kinderen, de arbeidsparticipatie van ouders en de gezamenlijk inzet van personeel.

De afgelopen maanden is er, onder leiding van de voorzitter Diana Monissen, hard gewerkt door de taskforce om tot een advies te komen. Hierbij bieden wij u dit advies aan1.

Wij danken de voorzitter en alle leden van de taskforce voor hun constructieve inzet en het bereikte resultaat.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

Naar boven