Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-02-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31322-272".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2015-02-26
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van de leden Van Weyenberg en Pieter Heerma over het jaarlijks monitoren van de ontwikkeling van het aantal oudercommissies
Dossiernummer 31322
Dossiertitel Kinderopvang
Identifier kst-31322-272
Indiener S.P.R.A. van Weyenberg
Indiener P.E. (Pieter) Heerma
Ondernummer 272
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-02-27
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Kinderopvang; Motie; Motie van de leden Van Weyenberg en Pieter Heerma over het jaarlijks monitoren van de ontwikkeling van het aantal oudercommissies
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2014-2015