Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-07-2009 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31316-16".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum brief 2009-06-19
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 31316
Dossiertitel Bepalingen over de zorg voor de publieke gezondheid (Wet publieke gezondheid)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-31316-16
Ondernummer 16
Onderwerp Zorg en gezondheid | Gezondheidsrisico's
Organisatietype staten generaal
PS key KST132504
Publicatiedatum 2009-07-03
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Wet publieke gezondheid; Brief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Vergaderjaar 2008-2009