Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-04-2023 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31305-401".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Verkeer | Weg
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-04-13
Documenttitel Motie van de leden Van der Plas en Koerhuis over onderzoek naar koppelkansen met grootschalige opwek en opslag per verzorgingsplaats
Dossiernummer 31305
Dossiertitel Mobiliteitsbeleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-31305-401
Indiener C.A.M. van der Plas
Indiener D.A.N. Koerhuis
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 401
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-04-14
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Mobiliteitsbeleid; Motie; Motie van de leden Van der Plas en Koerhuis over onderzoek naar koppelkansen met grootschalige opwek en opslag per verzorgingsplaats
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2022-2023