Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-02-2011 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31293-87".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-100311
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2011-02-16
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Aanbieding inspectierapport over de kwaliteit van het schrijfonderwijs
Dossiernummer 31293
Dossiertitel Primair Onderwijs
Identifier kst-31293-87
Indiener J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart
Ondernummer 87
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Basisonderwijs
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Overige vormen van onderwijs
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2011-02-17
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Primair Onderwijs; Brief regering; Aanbieding inspectierapport over de kwaliteit van het schrijfonderwijs
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2010-2011