Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-05-2023 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31293-676".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Onderwijs en wetenschap | Basisonderwijs
Beleidsonderwerp Onderwijs en wetenschap | Overige vormen van onderwijs
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-05-22
Documenttitel Motie van de leden Kwint en Paul over vóór Prinsjesdag in overleg treden met de lerarenopleidingen over het curriculum en de basisvaardigheden
Dossiernummer 31293
Dossiertitel Primair Onderwijs
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-31293-676
Indiener J.P. Kwint
Indiener M.L.J. Paul
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 676
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-05-23
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Primair Onderwijs; Motie; Motie van de leden Kwint en Paul over vóór Prinsjesdag in overleg treden met de lerarenopleidingen over het curriculum en de basisvaardigheden
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2022-2023