31 293 Primair Onderwijs

Nr. 157 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 februari 2013

Begin 20111 is richting Tweede Kamer aangegeven dat een wetsvoorstel Verbetertermijn zeer zwakke scholen funderend onderwijs in voorbereiding is. Met dit wetsvoorstel zal de verbetertermijn voor zeer zwakke scholen worden teruggebracht en vastgesteld op één jaar. In juni 2011 is de Kamer toegezegd dat zij in het najaar van 2012 een wetsvoorstel hiertoe tegemoet zou kunnen zien.2 In verband met de kabinetswisseling is deze datum niet gehaald. Ik zal u het wetsvoorstel voor de zomer van 2013 toesturen.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker


X Noot
1

Tweede Kamer, Vergaderjaar 2010–2011, 31 293, nr. 86.

X Noot
2

Tweede Kamer, Vergaderjaar 2010–2011, 31 293, nr. 106

Naar boven