Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-12-2011 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31289-108".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2011-11-28
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Onderwijsraadadvies "vermindering profielen in bovenbouw havo en vwo"
Dossiernummer 31289
Dossiertitel Voortgezet Onderwijs
Identifier kst-31289-108
Indiener J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart
Ondernummer 108
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Voortgezet onderwijs
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2011-12-06
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Voortgezet Onderwijs; Brief regering; Onderwijsraadadvies "vermindering profielen in bovenbouw havo en vwo"
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2011-2012