Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-02-2023 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31288-1011".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Onderwijs en wetenschap | Hoger onderwijs
Beleidsonderwerp Onderwijs en wetenschap | Onderzoek en wetenschap
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-01-31
Documenttitel Motie van de leden De Hoop en Van der Graaf over voorstellen voor het in samenhang beoordelen van vraagstukken rondom internationalisering
Dossiernummer 31288
Dossiertitel Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-31288-1011
Indiener H.E. de Hoop
Indiener S.J.F. van der Graaf
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 1011
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-02-01
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid; Motie; Motie van de leden De Hoop en Van der Graaf over voorstellen voor het in samenhang beoordelen van vraagstukken rondom internationalisering
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2022-2023