Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-11-2009 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31268-24".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 31268
Dossiertitel Jaarnota Integratiebeleid 2007–2011
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Gerelateerd document Bijlage;blg-41413
Identifier kst-31268-24
Indiener Laan van der E.E.
Ondernummer 24
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Criminaliteit
Onderwerp Zorg en gezondheid | Jongeren
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Beroepsonderwijs
Onderwerp Cultuur en recreatie | Cultuur
Onderwerp Migratie en integratie | Integratie
Organisatietype staten generaal
PS key KST137533
Publicatiedatum 2009-11-26
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Brief regering
Taal nl
Titel Jaarnota Integratiebeleid 2007-2011; Brief minister met nadere informatie over de concrete doelstellingen voor de aanpak van Marokkaans-Nederlandse probleemjongeren en over de IMAR-gelden
Uitgiftedatum 2009-11-18
Vergaderjaar 2009-2010