Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-07-2022 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31265-105".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Recht | Burgerlijk recht
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2022-07-06
Documenttitel Motie van de leden Mutluer en Van Nispen over slachtoffers door het expertisecentrum laten ondersteunen bij het maken van persoonlijke herstelplannen
Dossiernummer 31265
Dossiertitel Adoptie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-31265-105
Indiener S. Mutluer
Indiener M. van Nispen
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 105
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2022-07-07
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Adoptie; Motie; Motie van de leden Mutluer en Van Nispen over slachtoffers door het expertisecentrum laten ondersteunen bij het maken van persoonlijke herstelplannen
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2021-2022