Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-07-2008 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31262-7".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ontvangst 2008-06-25
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 31262
Dossiertitel Wijziging van de Warenwet in verband met de opneming van de mogelijkheid om een last onder bestuursdwang op te leggen en enkele andere wijzigingen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-31262-7
Ondernummer 7
Onderwerp Landbouw | Voedselkwaliteit
Onderwerp Recht | Strafrecht
Organisatietype staten generaal
PS key KST120199
Publicatiedatum 2008-07-01
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging Warenwet i.v.m. opneming mogelijkheid last onder bestuursdwang; Nota van Wijziging
Vergaderjaar 2007-2008