Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-08-2009 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31239-68".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum brief 2009-08-14
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 31239
Dossiertitel Stimulering duurzame energieproductie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-31239-68
Ondernummer 68
Onderwerp Natuur en milieu | Energie
Organisatietype staten generaal
PS key KST133969
Publicatiedatum 2009-08-19
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Stimulering duurzame energieproductie; Brief van de Minister van Economische Zaken
Vergaderjaar 2008-2009