Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-09-2012 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31239-141".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-186014
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt
Documenttitel Goedkeuring in het kader van staatssteun van de Europese Commissie inzake de wijziging van de AMvB waarmee duurzame warmte aan de SDE+ is toegevoegd
Dossiernummer 31239
Dossiertitel Stimulering duurzame energieproductie
Identifier kst-31239-141
Indiener M.J.M. Verhagen
Ondernummer 141
Onderwerp Natuur en milieu | Energie
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2012-09-26
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Brief
Taal nl
Titel Stimulering duurzame energieproductie ; Brief regering; Goedkeuring in het kader van staatssteun van de Europese Commissie inzake de wijziging van de AMvB waarmee duurzame warmte aan de SDE+ is toegevoegd
Uitgiftedatum 2012-09-24
Vergaderjaar 2012-2013