Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-12-2007 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31200-XII-44".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2007-12-06
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 31200-XII
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2008
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-31200-XII-44
Indiener DE KROM C.S.
Ondernummer 44
Onderwerp Financiën | Begroting
Onderwerp Verkeer | Spoor
Organisatietype staten generaal
PS key KST113313
Publicatiedatum 2007-12-11
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Vaststelling begroting Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2008; Motie van het lid de Krom c.s.
Vergaderjaar 2007-2008