Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-200831200-XII nr. 44

31 200 XII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2008

nr. 44
MOTIE VAN HET LID DE KROM C.S.

Voorgesteld 6 december 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de Flevolijn van groot belang is voor de ontsluiting van Almere, Flevoland, Friesland, Groningen en Drenthe;

overwegende, dat het vrachtvervoer via de Hanzelijn ook gebruik zal maken van de Flevolijn;

voorts overwegende, dat een robuuste ontsluiting van Almere randvoorwaardelijk is voor de schaalsprong en in alle vervoersscenario’s noodzakelijk is, ook voor verbetering van de reistijd en capaciteit van het openbaar vervoer richting het noorden;

constaterende, dat de capaciteit van het spoor richting Almere nu al ontoereikend is;

verzoekt de regering de aanleg van de viersporigheid van de Flevolijn te versnellen en deze zo snel mogelijk toe te voegen aan het pakket «no regret» uit de planstudie OV-SAAL en onverkort uit te voeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Krom

Samsom

Koopmans

Duyvendak

Anker

Roemer

Van der Staaij