Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-05-2008 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31200-V-116".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum brief 2008-05-06
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 31200-V
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2008
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Gerelateerd document Bijlage;kst-31200-V-116-b1
Identifier kst-31200-V-116
Ondernummer 116
Onderwerp Internationaal | Ontwikkelingssamenwerking
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Pskey KST118203
Publicatiedatum 2008-05-15
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2008; Brief minister ter aanbieding notitie over Ontwikkelingsrelevante Infrastructuurontwikkeling (ORIO)
Vergaderjaar 2007-2008