Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-06-2012 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31089-93".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-173441
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Lijst van vragen en antwoorden over de tweede voortgangsrapportage van het groot project RRAAM en informatie Kruisstation Diemen
Dossiernummer 31089
Dossiertitel Urgentieprogramma Randstad
Identifier kst-31089-93
Indiener M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
Ondernummer 93
Onderwerp Economie | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2012-06-20
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Overig
Taal nl
Titel Urgentieprogramma Randstad; Lijst van vragen en antwoorden; Lijst van vragen en antwoorden over de tweede voortgangsrapportage van het groot project RRAAM en informatie Kruisstation Diemen
Uitgiftedatum 2012-06-19
Vergaderjaar 2011-2012