Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-11-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31089-113".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-413635
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2014-11-21
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Aanbieding “Voorstel informatievoorziening Vervolg RRAAM aan de Tweede Kamer”
Dossiernummer 31089
Dossiertitel Urgentieprogramma Randstad
Identifier kst-31089-113
Indiener M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
Ondernummer 113
Onderwerp Economie | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-11-25
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Urgentieprogramma Randstad; Brief regering; Aanbieding “Voorstel informatievoorziening Vervolg RRAAM aan de Tweede Kamer”
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2014-2015