Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201431066 nr. 198

31 066 Belastingdienst

Nr. 198 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 maart 2014

Hierbij bied ik uw Kamer de 13e halfjaarsrapportage Belastingdienst aan. De rapportage betreft de periode juli tot en met december 20131.

Over twee specifieke onderwerpen ontving u onlangs separate brieven, te weten een brief over één bankrekeningnummer2 en een brief naar aanleiding van het Toeslagendebat van 15 januari 20143. Met betrekking tot het laatste onderwerp stel ik voor over de voortgang van de acties voortaan te rapporteren in de halfjaarsrapportage.

De Staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

X Noot
2

Kamerstuk 31 066, nr. 192

X Noot
3

Kamerstuk 17 050, nr. 465