Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-12-2009 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31058-22".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 31058
Dossiertitel Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-31058-22
Indiener Hoeven, van der
Ondernummer 22
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Organisatietype staten generaal
PS key KST138561
Publicatiedatum 2009-12-16
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Verslag van een notaoverleg
Taal nl
Titel Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht); Verslag wetgevingsoverleg over wetsvoorstellen inzake vennootschapsrecht (kamerstukken 31058, 31065, 31746, 31763 en 31877)
Uitgiftedatum 2009-12-04
Vergaderjaar 2009-2010