Kamerstukken in dossier 31058

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-06-2007 2006-2007 Kamerstuk 31058, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht); Amendement over afkooprecht voor lijfrentespaarrekeningen en lijfrentebeleggingsrecht

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-10-2009 2009-2010 Kamerstuk 31058, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Verslag van een wetgevingsoverleg Download icon Open als PDF

  Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht); Verslag wetgevingsoverleg over het wetsvoorstellen betreffende vennootschapsrecht (31058, 31065, 31746, 31763 en 31877)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-11-2009 2009-2010 Kamerstuk 31058, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht); Gewijzigd amendement om er voor te zorgen dat het bestuur het dividendbesluit moet goedkeuren

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-11-2009 2009-2010 Kamerstuk 31058, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Brief regering Download icon Open als PDF

  Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht); Brief minister over de amendementen n.a.v. behandeling 5 wetsvoorstellen tijdens het wetgevingsoverleg van 26 oktober 2009

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-11-2009 2009-2010 Kamerstuk 31058, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht); Amendement om BV's de mogelijkheid te geven om de statuten in de Engelse taal op te stellen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-11-2009 2009-2010 Kamerstuk 31058, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht); Nader gewijzigd amendement om er voor te zorgen dat het bestuur het dividendbesluit moet goedkeuren

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-11-2009 2009-2010 Kamerstuk 31058, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht); Amendement dat er in voorziet dat een goedkeurend besluit nodig is van de houders van de aandelen indien een statutenwijziging specifiek aan hen toegekende rechten afbreuk doet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-12-2009 2009-2010 Kamerstuk 31058, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht); Amendement om de bepaling te handhaven, dat wanneer de voordracht met één kandidaat niet is doorbroken, deze als benoemd geldt

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-12-2009 2009-2010 Kamerstuk 31058, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht); Amendement om verschillende onderwerpen ten aanzien van aandeelhouders in één artikel samen te brengen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-12-2009 2009-2010 Kamerstuk 31058, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal