Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-06-2007 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31058-1".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 31058
Dossiertitel Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-31058-1
Ondernummer 1
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Organisatietype staten generaal
PS key KST107541
Publicatiedatum 2007-06-07
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht; Koninklijke boodschap
Uitgiftedatum 2007-05-31
Vergaderjaar 2006-2007