Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-02-2010 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31051-6".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 31051
Dossiertitel Evaluatie Wet bescherming persoonsgegevens
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-31051-6
Indiener Horst ter G.
Indiener Hirsch Ballin E.M.H.
Ondernummer 6
Onderwerp Verkeer | Weg
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Organisatietype staten generaal
PS key KST140618
Publicatiedatum 2010-02-11
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Brief regering
Taal nl
Titel Evaluatie Wet bescherming persoonsgegevens; Brief regering; Oordeel Cbp over ANPR toepassingen regiokorpsen Rotterdam-Rijnmond en IJsselland
Uitgiftedatum 2010-02-02
Vergaderjaar 2009-2010